featured image

Bagger

Baustelle kant. Verbindungsstrasse Thalkirch, Safiental, Graubünden

Martin Fopp Martin Fopp Fri Jul 17 2015 15:58:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 1 min read
Bagger - Baustelle kant. Verbindungsstrasse Thalkirch, Safiental, Graubünden